Novinky Denní aktuality Program Pro návštěvníky Blog LFŠ O festivalu Ke stažení Partneři Kontakty

Hlavní pořadatel


Asociace českých filmových klubůHlavní partneři


 
Navigace:   Program   >>   Doprovodný program   >>   Celkový přehled odborného programu

ODBORNÝ PROGRAM NA 36. LFŠ V UHERSKÉM HRADIŠTI

SOBOTA 24. 7.

Sobota 24. 7. / 11:00 / Mír / přednáška
Václav Macek: Osobnost Jána Kadára v kontextu československé kinematografie

Přednáška Václava Macka je součástí rozsáhlé retrospektivy slovenského režiséra Jána Kadára, která bude uvedena ve spolupráci s kolegy z Asociace slovenských filmových klubů a Slovenského filmového ústavu na Letní filmové škole 2010.

Sobota 24. 7. / 11:00 / Reduta – malý sál / přednáška
Petr Cajthaml: Normalizační všednost v seriálech Československé televize

Televizní seriál byl v sedmdesátých a osmdesátých letech již tradičním, divácky velmi populárním žánrem. Příběhy postav mnohadílných opusů zachycují všední život let, kdy seriály vznikaly, někdy s detailní přesností, někdy s velmi výrazným zkreslením.
Historik Petr Cajthaml se ve své přednášce pokusí přiblížit některé stereotypy, se kterými tvůrci seriálů představovali každodenní život. Pozornost bude věnována otázce věrohodnosti televizní každodennosti a využitelnosti seriálů jako historického pramene. Přednáška bude doplněna krátkými ukázkami z vybraných seriálů.

Sobota 24. 7. / 14:30 / Reduta – malý sál / přednáška
Martin Franc: Každodennost normalizace

Výzkumu každodennosti v období tzv. normalizace se v posledních letech věnuje stále větší pozornost, stále jsme však v této oblasti ve srovnání s Německem (respektive s výzkumem bývalé NDR) nebo Polskem ve značném zpoždění. Velkým problémem zůstává problematika pramenné základny a silného rozporu mezi konstrukcí každodenního života ovlivněných dobovými oficiálními institucemi (včetně obrazu ve filmech či televizních pořadech) a vzpomínkami pamětníků, které však zase silně zpětně ovlivňuje pozdější vývoj. Výsledná podoba prací o každodennosti v Československu pak často kolísá mezi extrémy čiré a víceméně nadšené (n)ostalgie a varovné příručky pro děti „aby se to již nikdy neopakovalo“ pečlivě shromažďující všechna dostupná negativa. Více než dvacetiletý odstup od listopadu 1989 však snad dává možnost podívat se na problematiku každodennosti v období tzv. normalizace jako na pozoruhodný příklad života ve světě vnitřně vyčerpané diktatury, která se v zájmu zachování moci svých představitelů zoufale snaží o koexistenci s konzumním stylem života.

Sobota 24. 7. / 17:00 / Reduta – malý sál / přednáška
Hynek Bouchal - Aleš Říman: Motivy všednodennosti v české poezii a próze 70. a 80. let 20. století

Tématem přednášky je způsob zachycení prosté všednodennosti v české literatuře doby tzv. normalizace, a to jak v literatuře oficiální (především poesii), tak textech vznikajících v prostředí tzv. undergroundu. Na jedné straně tak přijdou na přetřes do pastelových barev oděné sériově vyvedené pseudoproblémy mladé generace v podání bardů umu a velikosti Karla Sýse, na straně druhé syrové generační zprávy Petra Placáka či Jáchyma Topola.

Sobota 24. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Karel Vachek, Petr Kubica

Po listopadu 1989 se katedra postupně transformovala až do dnešní podoby, kdy je zde dokumentární film chápán jako svébytná umělecká disciplina zahrnující různorodé spektrum přístupu k filmovému dílu, důraz je kladen na autorský film. Katedrou dokumentární tvorby, zaměřením a prací studentů účastníky provede režisér Karel Vachek, působící na katedře dokumentární tvorby jako pedagog od roku 1994. Od roku 2002 zastává Karel Vachek pozici vedoucího katedry. Společně s ním představí práci studentů i Petr Kubica, zástupce vedoucího katedry a programový ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Sobota 24. 7. / 20:30 / Reduta – malý sál / WIP
Work in Progress: Karel Vachek (Tmář a jeho rod)
Karel Vachek, svébytný a provokativní dokumentarista, vedoucí katedry dokumentární tvorby na FAMU, dokončuje svůj nový celovečerní film Tmář a jeho rod. Česká mytologie a mystika, sociální a politické jevy a fenomény současnosti, spiritismus, proutkaření, paralelní světy – formou rozsáhlých ukázek představí a bude nad nimi diskutovat s diváky sám autor. Vedle toho LFŠ připomene výstavou i nedávné 70. narozeniny a malířskou tvorbu.

NEDĚLE 25. 7.

Neděle 25. 7. / 11:00 / Reduta – malý sál / přednáška
Jaroslav Sedláček: Transformace československé kinematografie v 90. letech

Institucionální podmínky, privatizace jednotlivých produkčních a distribučních center, nově vzniklé soukromé společnosti, které překračovaly model zestátněné kinematografie - to vše dodávalo divokost době, která přála více podnikatelům, než autorským talentovaným tvůrcům.

Neděle 25. 7. / 14:30 / Reduta – malý sál / beseda
Fotbal a Afrika – pomoc třetímu světu nebo byznys? (Respekt Forum)

Od prvního fotbalového mistrovství světa v Africe se čekají divy: má zlepšit pověst celého světadílu, zbavit investory strachu a pomoci k rozvoji Africe. Není to ale poprvé, kdy fotbal v Africe přestává být jen hrou. Nevládní organizace využívají fotbalu ke zlepšení životních podmínek ve slumech, k osvětě HIV/AIDS, k usmíření znepřátelených komunit. Hrát v nějakém z evropských klubů je zas pro kluky ze slumů jejich „americkým snem“, spousta hráčů však místo v naslibovaném klubu končí v Evropě na ulici.

Neděle 25. 7. / 17:00 / Reduta komorní sál / LF
Lekce filmu podle... Hrafna Gunnlaugssona

Hrafna Gunnlaugssona můžeme označit za otce moderního islandského filmu, protože jeho tzv. „vikingská trilogie“ (filmy Když letí havran, Stín havrana, Embla) vepsala v 80. letech islandský film poprvé mezinárodního povědomí. V Lekci filmu Hrafna Gunnlaugssona se tak vrátíme o několik desetiletí zpět, do doby, kdy soustavná filmová produkce na Islandu prakticky neexistovala a kdy se tehdy 36letý Gunnlaugsson obrátil ke zlatému kulturnímu dědictví Islandu, vikingským ságám a příběhům.

Neděle 25. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Pavel Marek

Studium na katedře hrané režie FAMU se zaměřuje na rozvíjení představivosti, tvořivosti a odpovídající míry kritického myšlení filmových a televizních režisérů, jejichž postavení při vzniku filmového, nebo televizního díla je klíčové.Dějiny kinematografie se často ztotožňují s dějinami filmové režie – a to především v těch případech, kdy režie dosáhla harmonické vyváženosti mnoha tvůrčích aktivit. To je jeden z důvodů, proč naše katedra usiluje o synchronnost výuky ve vztahu k jiným katedrám.

Neděle 25. 7. / 20:30 / Reduta – malý sál / WIP
Work in Progress: Jaromír Kallista (Přežít svůj život – Teorie a praxe)

Formou dvou filmů o filmu mapujících natáčení nejnovějšího filmu legendárního českého animátora, režiséra, malíře, surrealisty Jana Švankmajera představí dvorní producent Jan Kallista a Jana Bébrová nový připravovaný kombinovaný snímek Přežít svůj život (teorie a praxe).

Neděle 25.7. / 20:30 / Umprum / přepisování minulosti
Nedělní chvilky poezie

Jedním z fenoménů normalizační televizní tvorby byly nesporně Nedělní chvilky poesie. Dvouhodinové pásmo sestavené ve spolupráci s archivem České televize v sobě ukrývá to nejbizarnější, co v rámci zmíněného pořadu v rozpětí více než patnácti let vzniklo. Máte-li dost odvahy, popřípadě svérázný smysl pro humor, nenechte si rozhodně tento večírek pro otrlé ujít.
Verše Václava Honse, Ivana Skály, Josefa Kabara, Jiřího Taufera, Marie Pujmanové či Josefa Peterky recitují Jiřina Švorcová, Josef Větrovec, Petr Hanbinec, Vilém Beder, Jaroslav Moučka či Zdeněk Buchvaldek.

PONDĚLÍ 26. 7.

Pondělí 26. 7. / 11:00 / Reduta komorní sál / přednáška
Olaf Möller: Obraz fotbalového fanouška v evropském filmu od 80. Let

Renomovaný filmový publicista Olaf Möller (Film Comment, Senses of Cinema) spolupracuje s LFŠ již od loňského ročníku. Specialista na filmy s fotbalovou tématikou se ve své přednášce bude zabývat vývojem reflexe fotbalových fanoušků a hooligans v evropském filmu od 80. let do současnosti.

Pondělí 26. 7. / 14:30 / Reduta komorní sál / beseda
Kauza: Filmové pirátství (Respekt Forum)

Sdílení nelegálních kopií audiovizuálních děl je realitou a rozšířenou aktivitou. Úpravu autorského zákona požaduje nejen v ČR konglomerace "pirátských stran" zaštiťujících se právem na svobodné šíření a sdílení informací. V mnoha zemích vznikají legislativní aktivity, které se snaží zpřísnit dohled nad internetem a efektivnější represi. Odpůrci argumentují, že technologický pokrok nelze zastavit, problém tkví v trvání na zastaralých obchodních modelech. Jak se mohou bránit producenti, aby nepřicházeli o podstatnou část svého zisku? Řeší legislativa v ČR situaci odpovídajícím způsobem?

Pondělí 26. 7. / 17:00 / Reduta komorní sál / LF
Lekce filmu podle... Stanislava Szomolányiho
Stanislav Szomolányi je legendární slovenský kamerman, který stál u zrodu mnoha filmů patřících do zlatého fondu československé kinematografie: jeho výjimečný rukopis se odráží ve filmech Slnko v sieti, Panna zázračnica, Organ nebo Tri dcéry. Na LFŠ převezme výroční cenu AČFK za přínos kinematografii. Svou Lekci filmu věnuje diskusi s diváky o spolupráci s význačnými slovenskými režiséry (Štefan Uher, Martin Hollý) a osobitém kameramanském stylu.

Pondělí 26. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Michal Bregant, Miguel Palhinha

FAMU International je integrální součástí Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Dnešní podoba studijních programů pro zahraniční studenty se stále vyvíjí, ale základ je pevně dán: v první řadě nám jde o to, aby i zahraniční studenti získali ten typ a tu kvalitu vzdělání, kterých se dostává těm, kdo studují v češtině. Snažíme se o maximální propojení českých a zahraničních studentů, což se daří hlavně v praktické části výuky. Spolupracují ve všech fázích vzniku jejich filmů, asistují si navzájem a myslím, že si dobře uvědomují, že je to oboustranně přínosné. Tvůrčí kolegiální vztahy, které vznikají na škole, často vydrží na celý život. Na tomto principu stojí jak krátkodobé studijní programy a workshopy, tak tříletý navazující magisterský program, který se jmenuje Cinema and Digital Cinema.

Pondělí 26. 7. / 17:30 / Reduta – velký sál / beseda
Divoká devadesátá aneb Co se ztratilo z českého filmu 90. let (Respekt Forum)

Dvacet let od sametové revoluce vypadá jako přehledná a nedávná současnost. Jaké filmy však vznikaly v průběhu devadesátých let si už vzpomene málokdo. V paměti zůstávají ty nejznámější a nejslavnější, některé snímky však neoprávněně zapadly, nebo stojí za to připomenout si extravaganci, excesy a extrémy doby, která už se pomalu a potichu stala minulostí. Profilová debata sekce 36. LFŠ Divoká devadesátá se bude věnovat filmové tvorbě 90. let, podmínkám, ve kterých tehdy filmy vznikaly. K diskusi jsou přizváni jak filmoví tvůrci, kteří v 90. letech začínali, scénáristé i filmoví historici.

Pondělí 26. 7. / 20:30 / Reduta komorní sál / přepisování minulosti
Básníci a lokajové

Recitační pořad Básníci a lokajové je složen z textů vznikajících mezi léty 1945 – 1989. Pokouší se v plné míře postihnout absurditu zmíněné epochy, v níž lokajové bez špetky nadání či charakteru publikovali ve statisícových nákladech a modelovali tak tvář naší poesie, zatímco největší tvůrci své doby trpěli v káznici, popřípadě v exilu.
Básně Vladimíra Holana, Jana Zahradníčka, Ivana Diviše, Ivana Martina Jirouse či Karla Kryla tak zazní v těsné blízkosti propagačních textů S.K. Neumanna, Pavla Kohouta a ovšem i chorobných výplodů Karla Sýse, Václava Honse nebo Ivana Skály.
Recitují Hynek Bouchal a Aleš Říman.

Pondělí 26. 7. / 20:30 / Mír / performance
Audiovizuální performance z Centra audiovizuálních studií FAMU

Čtyři představení studentů CAS (TyaRa, The Bead, Labutí desert, Imajam) představují výsledek kolaborativní práce na živém zvuku a obrazu v digitálním i analogovém světě. Program nabízí práce s filmem, videem, živým samplingem, optickými objekty a multikanálovým zvukem. Vystupují: Michal Kindernay, Viola Ježková, Tomáš Polenský, Barbora Švarcová, Katka Bílková, Alexandra Moralesová, Georgij Bagdasarov, Pjoni, Kateřina Krejčová, Lenka Morávková, David Šmítmajer, František Týmal a Jiří Rouš.

ÚTERÝ 27. 7.

Úterý 27. 7. / 11:00 / Reduta komorní sál / přednáška
John Williams: FC Liverpool – politika britského fotbalového fandovství

Britský sociolog z University of Leicester John Williams se zabývá sociologií fotbalových fanoušků už řadu desetiletí a v tomto tématu se řadí ke světovým kapacitám. Na konkrétním příkladu jednoho z neslavnějších britských klubů FC Liverpool vysvětlí posluchačům princip politiky a fungování britského fotbalového fandovství z hlediska sociologie jednotlivce i davu a z hlediska politického i společenského vývoje Velké Británie.

Úterý 27. 7. / 14:30 / Reduta komorní sál / beseda
Kdo bude hlídat hlídače...? aneb o Transformaci české kinematografie v 90. letech (Respekt Forum)

Sekce 36. LFŠ Divoká devadesátá se nesoustředí pouze na samotné filmy z doby po Sametové revoluci. Pozornost bude věnována také společenským, politickým a ekonomickým podmínkám, ve kterých vznikala transformovaná kinematografie. Institucionální podmínky, privatizace jednotlivých produkčních a distribučních center a podniků, nová podoba financování, nov vzniklé soukromé společnosti, která složitě překračovaly model zestátněné kinematografie... to vše dodávalo divokost době, která přála více podnikatelům, než autorským talentovaným tvůrcům.

Úterý 27. 7. / 17:00 / Mír / přednáška
Vladimír Hendrich: Neznámý R. W. Fassbinder, kongeniální samouk a jasnozřivý romantik

Měšťácký bulvár referoval o Fassbinderovi hlavně jako o „narkomanovi“ a „oplzlém netvorovi“. Ve svém kinolektorátu se Mgr. Vladimír Hendrich pokusí uvést na pravou míru některé osobní i profesní mýty o režisérovi, který již kolem roku 1970 předvídal, do jakých konkrétních prdelí pošle kšeftsmanský establishment ideály šedesátých let, a který za necelých 14 let své tvůrčí dráhy natočil 43 většinou obdivuhodných filmů.

Úterý 27. 7. / 17:00 / Reduta komorní sál / LF
Lekce filmu podle... Lisandra Alonsa

Argentinský režisér Lisandro Alonso patří k nejvýraznějším postavám, které reprezentují nový argentinský film poslední dekády. Právě jeho styl bývá označován za minimalistický a zaujal řadu významných filmových festivalů. V Lekci filmu bude hovořit o svých tematických východiscích, o svém přístupu ke kinematografii a zároveň bude připraven s diváky diskutovat.

Úterý 27. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Michal Deliopulos

Přednáška bude zaměřena na obecnou problematiku zvukové tvorby a přiblížení práce se zvukem v jeho různých disciplínách při výrobě filmu. Přednáška bude rozdělena na tři okruhy: předrealizační období (příprava zvukového mistra, dojednání podmínek s produkcí, způsob natáčení, počátek spolupráce s režisérem), realizace natáčení (technologie natáčení, filmový štáb) a postprodukce (technologie, postup zvukových prací , komunikace se střižnou, skladatelem, režisérem a produkcí). Z hlediska postprodukčního období bude pozornost věnována také zvukové dramaturgii, ke které budou připraveny názorné ukázky.

Úterý 27. 7. / 20:30 / Reduta komorní sál / LF
Lekce filmu podle... Dagura Káriho

Dagur Kári reprezentuje mezi islandskými hosty letošní LFŠ nejmladší režisérskou generaci a zároveň současný kosmopolitní filmový svět. Každý ze svých třech filmů totiž natočil v jiné zemi: debut Albín jménem Noí na Islandu, komedii Outsider v Dánsku a svůj nejnovější film Dobré srdce v USA. A právě o zkušenosti nadějného evropského tvůrce se současnou americkou produkcí a hollywoodskými herci (Brian Cox, Paul Dano) promluví Dagur Kári během své Lekce filmu.

STŘEDA 28. 7.

Středa 28. 7. / 11:00 / Umprum
Filmová škola Zlín – přijímací zkoušky

Pro návštěvníky festivalu je připravena jedinečná možnost si během pobytu na LFŠ zkusit napsat přijímací test a úspěšně tak složit přijímací zkoušky na Filmovou školu Zlín. Filmová škola Zlín bude zájemcům o studium mimo jiné i náležitě představena.

Středa 28. 7. / 11:00 / Reduta – malý sál / přednáška
Ásgrímur Sverrisson: Historie islandského filmu

Sverrisson je na Islandu činný v mnoha oblastech dotýkajících se filmu: jako režisér se podílel na povídkovém snímku Dramarama, napsal několik scénářů, je editorem filmového časopisu Land & Synir a webového portálu o islandském filmu Iceland Cinema Now. Byl také zakládajícím členem islandských filmových cen EDDA a je členem islandské filmové a televizní akademie. Tato přednáška bude exkurzem do historie islandské kinematografie: Sverrisson bude klást důraz na klíčové osobnosti, filmy i specifické žánry. Jeho přednáška bude kompaktním přehledem všeho důležitého, co na Islandu v historii kinematografie vzniklo.

Středa 28. 7. / 17:00 / Hvězda/ kinolektorát
Ásgrímur Sverisson: Současná situace islandského filmu

Kinolektorát Ásgrímura Sverrissona naváže na jeho přednášku o historii islandského filmu a bude se dotýkat aktuálního směřování islandské kinematografie. Tématem bude především současná ekonomická krize a z ní vyplývající rozsáhlé škrty v kulturním sektoru, kterými může být dočasně pozastaven progres islandského filmu zahájený úspěchem Fridrikssonových Dětí přírody v roce 1991.

Středa 28. 7. / 17:00 / Umprum
Vratislav Hába: Evropské kořeny filmu noir

Ve své přednášce Evropské kořeny filmu noir se Věroslav Hába zaměří na objasnění zásadního vlivu německého filmu výmarského období prostřednictvím pojmů jako fatalismus, psychologie, expresivita či nová věcnost na tematické směřování a vizuální výraz americké kinematografické tvorby 30. a 40. let, jež posléze dospěla k noirové stylistice.

Středa 28. 7. / 17:00 / Reduta komorní sál
Lekce filmu podle... Kena Loache

Ken Loach je dnes již legendárním tvůrcem sociálně-kritických filmů, které stále oscilují kolem jeho bytostných témat, jakými jsou sociální nerovnost v rodné Anglii, ilegální pracovníci, nezaměstnanost či imigrace. Loachova pozoruhodně vyrovnaná filmografie se vyznačuje typickým důrazem na realismus zobrazovaných situací a filmových hrdinů. Ken Loach je jedním z nejoceňovanějších světových režisérů: ve výčtu jeho více než 60 cen nechybí Zlatá palma z festivalu v Cannes (2006, za film Zvedá se vítr). Ve své Lekci filmu pohovoří Ken Loach o natáčení svého předposledního filmu Hledá se Eric, o spoluprácí s hvězdným fotbalistou-hercem Erikem Cantonou a o svém celoživotním vztahu k fotbalu.

ČTVRTEK 29. 7.

Čtvrtek 29. 7. / 11:00 / Reduta - komorní sál / digitalizace
Petr Vítek: (Ne)výhody digitalizace – aktuální stav v ČR

Petr Vítek, provozovatel serveru www.digitalnikino.cz a člen Digital CInema Experts Group při Evropské komisi, představí ve shrnujícím úvodu aktuální situaci a perspektivy digitalizace českých kin.

Čtvrtek 29. 7. / 11:00 / Reduta - komorní sál / digitalizace
Petr Vítek: Digitalizace kina krok za krokem

Prezentace bude zaměřena na konkrétní kroky pro zájemce o digitalizaci kina, ale také pro ty, kteří již jsou v pokročilejší fázi digitalizace a mají zájem zjistit další triky a způsoby, jak své digitální kino provozovat.

Čtvrtek 29. 7. / 11:00 / Reduta - komorní sál / digitalizace
DISKUSE – zkušenosti kinařů s digitalizací

Závěrečná diskuse prvního bloku bude věnována praktickým zkušenostem provozovatelů kin, kteří už prošli kompletní digitalizací svého kina a mají zkušenosti s různými integrátory a systémy digitálního kina.

Čtvrtek 29. 7. / 14:30 / Reduta komorní sál / digitalizace
Kino Jablonec nad Nisou: možnosti technického řešení (příkladová studie)

Druhý blok čtvrtečního programu bude věnován konkrétnímu příkladu digitalizace kina na kinu v Jablonci nad Nisou (integrátor: společnost D-Cinema).

Čtvrtek 29. 7. / 14:30 / Reduta komorní sál / digitalizace
Jiří Šamonil: Cesta do hlubin kinařovy duše (nad psychologií digitalizace kina)

Příjemným oživením programu k digitalizaci bude rozbor problematiky i skrze psychologické stránky digitalizace.

Čtvrtek 29. 7. / 14:30 / Reduta komorní sál / digitalizace
Aleš Danielis: Distribuce digitálních kopii vs. kina

Aleš Danielis, zástupce společnosti Bontonfilm a přední odborník na českou distribuci, představí aktuální trendy v distribuci DCP digitálních kopií, současné možnosti v nabídce kinům.

Čtvrtek 29. 7. / 17:00 / Reduta - komorní sál/ digitalizace
DISKUSE – distribuce DCP kopií, distributoři a kina

Diskuse s distributory bude věnována zejména výměně zkušeností s distribucí DCP kopií, jejich výrobou, logistikou mezi kiny, problematikou jednotného vstupného, ale také diskusi o distribučních strategiích a směřování digitální distribuce v budoucnosti.

Čtvrtek 29. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Lubor Dohnal, Lucie Bokšteflová

Filmový námět, budoucí příběh, o čem a jak. Scénář jako první fáze filmového díla. Proč film vzniká a jak ho posuzovat, determinanty a kritická kriteria spojená s tvorbou filmu a jeho hodnocením. Scenárista a režisér, scénář jako průběžná báze dohody všech tvůrců filmu. Jazyk scénáře. Montáž a rytmus. Literární a filmová metafora. Scénář a literatura. To vše bude tématem přednášky profesora Lubora Dohnala a nadějné studentky Lucie Bokšteflové.

PÁTEK 30. 7.

Pátek 30. 7. / 11:00 / Hvězda / kinolektorát
Michael Málek: Nicolas Ray a Film noir

Kinolektorát Michaela Málka se bude zabývat vlivem a významem Nicolase Raye na vývoj filmu noir – po přednášce bude uveden film Na opuštěném místě, který je současně vnímán jako jeden z nejpronikavějších pohledů do života Hollywoodu.

Pátek 30. 7. / 11:00 / Slovácké divadlo / kinolektorát
John Williams: Současný vývoj britského fotbalového fanouškovství

Kinolektorát navazuje na Williamsovu přednášku FC Liverpool – politika britského fotbalového fandovství a zároveň se úzce dotýká zobrazení britských hooligans ve filmu Gang (který bude uveden po skončení kinolektorátu). Williams posluchačům přiblíží principy fungování britské fanouškovské kultury v současnosti a srovná tyto principy s dobou hlubokých 80. let, ve kterých se odehrává zmiňovaný film Gang.

Pátek 30. 7. / 11:00 / Reduta komorní sál / digitalizace
Jak probíhá restaurování obrazu mokrou cestou

Restaurování filmových kopií probíhalo v minulosti tzv. metodou mokré cesty. Jakým způsobem se restaurovali a restaurují („čistí“) české filmy představí zástupci Ateliérů Bonton Zlín, kteří se na tento postup specializují.

Pátek 30. 7. / 11:00 / Reduta komorní sál / digitalizace
Restaurované filmy Jana Špáty

Jediným komplexním počinem v oblasti restaurování filmů jednoho tvůrce je projekt producenta Richarda Němce (Verbascum) a režisérů Olgy Sommerové a Jakuba Sommera nazvaný „Restaurované filmy Jana Špáty“.

Pátek 30. 7. / 11:00 / Reduta komorní sál / digitalizace
Případ Markéty Lazarové

Před několika lety se odehrála iniciativa za zrestaurování a zpřístupnění zásadního díla československé kinematografie. S ohledem na nejasnosti a finanční náročnost celého projektu zůstalo pouze malé torzo „vyčištěného“ filmu, které čeká na svou důstojnou renovaci.

Pátek 30. 7. / 14:30 / Reduta komorní sál / digitalizace
Digitalizace klasických filmů: slovenský model

Slovenský filmový ústav již několik let úspěšně restauruje a převádí do digitální 2K podoby klasické filmy slovenské kinematografie. Po desítkách filmů a několika DVD kolekcích jsou Vtáčkovia, siroty a blázni první DCP kopií slovenského filmu.

Pátek 30. 7. / 14:30 / Reduta komorní sál / digitalizace
Polská klasika: digitálně a do kin

Polské filmové studio KADR založilo novou digitální platformu a v současnosti uvádí do kin každý měsíc jeden klasický polský film v restaurované verzi na DCP kopii (Andrzej Wajda, Wojciech Jerzy Has, Andrzej Munk a další).

Pátek 30. 7. / 17:00 / kino Hvězda
Lekce filmu podle... Bély Tarra

Maďarský filmový režisér Béla Tarr je pro mnohé diváky i odborníky posledním velkým filmovým filosofem navazujícím na takové tvůrce jakými byli Carl Theodor Dreyer, Ingmar Bergman či Andrej Tarkovskij. Lekce filmu Bély Tarra bude ojedinělou událostí – tento maďarský filmový solitér v poslední době záměrně nenavštěvuje filmové festivaly a odmítá interpretovat svoje filmy. V případě LFŠ ale udělá výjimku a setká se s diváky při diskuzi k celému svému komplexnímu dílu. Pro předpokládaný divácký zájem se tato Lekce filmu bude konat v kině Hvězda.

Pátek 30. 7. / 17:30 / Reduta - velký sál / digitalizace
DCP utopie? – Koncepce digitalizace národního dědictví

Ministerstvo kultury představilo v dubnu 2010 novou Koncepci digitalizace české kinematografie, která má být konkrétním projektem obnovy, záchrany a zpřístupnění 200 českých hraných a animovaných filmů. Jaké šance mají jednotlivé filmy v rámci této nové koncepce?

Pátek 30. 7. / 18:00 / Reduta – malý sál / přednáška
Pablo de Vita, Gabriel Rodríguez, Juan Concha: Co je to nový latinskoamerický film?

Pojem nový latinskoamerický film označuje konkrétní proud v kinematografiích Latinské Ameriky. Obsahem přednášek bude náhled na kořeny tohoto stylu a současné tendence nového mexického a argentinského filmu, které jsou již národnostně odlišné. Tématy nebudou jen estetické nebo politické aspekty ale také vývoj produkční a distribuční. V programu vystoupí argentinský filmový historik a kritik Pablo De Vita a mexický filmový historik Gabriel Rodríguez.

Pátek 30.7. / 17:00/ Mír/ Přednáška
Jitka Jindřišková, Tereza Blatná: Jak odráží vikinská trilogie ságy a realitu?

Jitka Jindřišková a Tereza Blatná se ve své přednášce zaměří na srovnání starých islandských ság a historických faktů se slavnou vikinskou trilogii Hrafna Gunnlaugssonna.

Pátek 30.7. / 17:00/ Mír/ Přednáška
Lukáš Košner: Jak se bavili staří Seveřané

Přednáška se bude zaobírat „staroseverským zábavním průmyslem“, který zahrnoval hudbu, poezii, různé hry jako hnefatafl či kubb atd. Posluchači se dozví o účelu jednotlivých odvětvích staroseverské zábavy a jejich popularitě v tehdejší společnosti.

Pátek 30.7. / 20:30/ Mír/ Přednáška
Aleš Stuchlý: Hudební síla severu

Oblast severní Evropy a Skandinávie patří v posledních letech mezi epicentra kvalitní a novátorské alternativní hudby. Tamní vitální scénu charakterizuje především kreativita a nestylovost. Aktuální tendence a směry na severské alternativní scéně představí hudební publicista a dramaturg festivalu Stimul Aleš Stuchlý.

Pátek 30.7. / 22:30/ Mír/ Přednáška
Vladimír Zelenka: Multimediální masáž Islandem (poslechový večer)

Multimediální masáž Islandem je připravovaný pořad, v němž se na pozadí islandské hudby napříč žánry budou rovněž představovat i přírodní a jiné cestovatelské krásy Islandu v podobě snímků i klipů. V pořadu bude mít čas od času i místo islandská literatura, film, mluvené slovo i jiné zajímavosti. Hlavní však zůstává hudba. Masáž Islandem má být masáží spíše relaxační. Každý, kdo se jí účastní, by proto měl odejít příjemně osvěžen a naladěn. Masáž je vhodná pro milovníky a obdivovatele Islandu a rovněž pro ty, které láká poznávat zatím pro ně nepoznané kraje ze všech možných úhlů pohledu.

SOBOTA 31. 7.

Sobota 31. 7. / 14:30 / Reduta komorní sál / beseda PFK
Béla Tarr v kontextu evropské kinematografie

Tato beseda je integrální součástí projektu Panorama filmové kritiky III, v jehož rámci byli osloveni zástupci čtyř filmových periodik ze čtyř zemí visegrádského prostoru (Česká republika: Cinepur, Slovensko: KINO-IKON, Polsko: Kwartalnik filmowy, Maďarsko: Mozinet). Zástupci těchto časopisů přispěli do monografie Béla Tarr: V oku velryby a k Tarrovu dílu se váže i tento diskusní panel, ve kterém budou jeho účastníci analyzovat a interpretovat různé aspekty Tarova díla (inspirační zdroje, stálí spolupracovníci, vizuální styl, filozofická východiska). Panel povede filmová publicistka a editorka Tarrova monografie Kamila Boháčková.

Sobota 31. 7. / 20:30 / Reduta komorní sál / LF
Lekce filmu podle... Fridrika Thora Fridrikssona

Celosvětově nejuznávanější islandský filmový režisér, který se během tří desetiletí své umělecké kariéry stal personifikací a „otcem zakladatelem“ moderní islandské kinematografie. Počátky jeho filmografie se datují do 80. let, světový průlom však znamenal až úspěch filmu Děti přírody, který následovaly další pozitivně přijaté snímky Zimnice, Ďáblův ostrov a Andělé všehomíra. Na letošní LFŠ uvede Fridriksson i svůj nejnovější dokument věnovaný tématu autismu Matčina odvaha a o tomto snímku pohovoří i ve své Lekci filmu. Zároveň se dotkne ožehavého tématu současného stavu islandské kinematografie, která se po obrovských finančních škrtech ocitla doslova nad propastí.


 
Všechna práva vyhrazena / © 2010 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin

 

Fotogalerie

Vyhledat na webu

  »

Ohlasy osobností

Přečtěte si, co říkají o 36. Letní filmové škole světové filmové osobnosti zde.

Zprávy z LFŠ na ČT

Znělka festivaluFacebook