Novinky Denní aktuality Program Pro návštěvníky Blog LFŠ O festivalu Ke stažení Partneři Kontakty

Hlavní pořadatel


Asociace českých filmových klubůHlavní partneři


 
Navigace:   O festivalu   >>   Dramaturgický tým

Dramaturgický tým

Autory nové dramaturgické koncepce jsou především umělecký ředitel AČFK Pavel Bednařík společně s úzkým dramaturgickým týmem tvořeným hlavními dramaturgy festivalu Davidem Čeňkem a Janem Jílkem. Program LFŠ ovšem vzniká za přispění řady dramaturgů a konzultantů, kteří spolupracují na jednotlivých sekcích a retrospektivách.

„Nová podoba programu a jeho uspořádání je výsledkem dlouholeté divácké a dvouleté dramaturgické zkušenosti. Těší mě, že se nám podařilo skloubit diváckou náročnost, atraktivitu a spolupráci s významnými domácími i zahraničními institucemi. Naším hlavním motivem je hlavně důslednost jako kritérium, které podporuje vnímání filmu jako nezastupitelného fenoménu a jako plnohodnotné umělecké formy 21. století,“ říká Pavel Bednařík, umělecký ředitel LFŠ.

David Čeněk, hlavní dramaturg LFŠ, komentuje novou dramaturgickou koncepci následovně: „Poprvé v historii Letní filmové školy byla vytvořena přehledná struktura programu, která s filmem nenakládá jako se společenským fenoménem, pod nějž lze skrýt cokoliv. Zároveň se zde dobře odráží dlouhodobá snaha vytvořit v Uherském Hradišti platformu, která může být dobrým základem pro oživení domácího filmového dění a v neposlední řadě nabídnout především mladým divákům možnost seznámení s filmem jako s jedním z druhů umění.“

Jan Jílek, druhý hlavní dramaturg LFŠ dodává: „Pevné usazení základních bloků festivalového programu nám dává možnost pracovat koncepčně s ohledem na další ročníky LFŠ a přibližuje nás podobně zaměřeným evropským filmovým přehlídkám, které mají také jasně vymezenou strukturu programu (například Cph: Pix v Kodani, ERA Nowe Horyzonty ve Wroclawi nebo MFF v Lublani). Výsledná podoba programu je výsledkem dramaturgické práce započaté v roce 2008 a pro diváka znamená zpřehlednění mnohdy přeplněného a těžko uchopitelného programu.“

Profily členů dramaturgického týmu

Pavel Bednařík (*1980)
Pochází z Přerova, absolvoval Gymnázium v Otrokovicích a obor filmová věda – filosofie na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2000 spolupracoval na řadě festivalů - Academia film Olomouc, MFDF Jihlava, Přehlídka animovaného filmu, Divadelní Flora a dalších. V roce 2002 spoluzakládal filmový klub PASTICHE FILMZ v Olomouci. Odborně se věnuje tématu ideologie a možnostem ideologické analýzy kinematografie.


David Čeněk (*1973)
Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity obor španělský jazyk a francouzský jazyk. Následně absolvoval obor filmová studia na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde v současnosti přednáší. Zhruba od roku 1999 se podílel jako programový dramaturg na řadě přehlídek a festivalů (např. MFDF Jihlava, Febiofest, Jeden svět, Archivní seminář ad.). Na Letní filmové škole pracuje od roku 2001. Zaměřuje se především na sociální a ekonomické dějiny např. francouzského, španělského, latinskoamerického nebo afrického filmu a na vizuální antropologii.

Jan Jílek (*1982)
Pochází z Hradce Králové, v roce 2008 dokončil studium oboru česká filologie – filmová věda na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupracoval s českými filmovými festivaly (AFO Olomouc, PAF), filmovými kluby i domácími odbornými periodiky (A2, Host, Aluze, Týden). S Letní filmovou školou spolupracuje od roku 2006. Věnuje se tématu kognitivní percepce filmových a výtvarných obrazů. Je mistrem ČR ve slam poetry z roku 2008.

Spolupracovníci

Zdeněk Blaha (němé filmy s živou hudbou)
Vladimír Hendrich (Neznámý Rainer Werner Fassbinder)
Martina Juříková (odborný doprovodný program)
Aleš Říman (Přepisování minulosti)
Jaroslav Sedláček (nové české filmy, Divoká devadesátá)
Petr Vlček (polský program)


Všechna práva vyhrazena / © 2010 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin

 

Fotogalerie

Vyhledat na webu

  »

Ohlasy osobností

Přečtěte si, co říkají o 36. Letní filmové škole světové filmové osobnosti zde.

Zprávy z LFŠ na ČT

Znělka festivaluFacebook