Novinky Denní aktuality Program Pro návštěvníky Blog LFŠ O festivalu Ke stažení Partneři Kontakty

Hlavní pořadatel


Asociace českých filmových klubůHlavní partneři


 
Navigace:   Program   >>   Doprovodný program   >>   FAMU

FAMU na LFŠ 2010

FAMU představuje: z dílny mladých autorů

Po úspěšném uvedení cyklu přednášek Mini_FAMU, pokračujeme ve spolupráci s Filmovou fakultou Akademie múzických umění (FAMU) i v letošním roce. Prostřednictvím cyklu FAMU představuje, volně navážeme na prezentace jednotlivých kateder a představíme nejnovější projekty, které na FAMU vznikají. Pod vedením předních odborníků a pedagogů FAMU budou své profesní zkušenosti a postřehy prezentovat zástupci z řad studentů – představitelé nejnovější filmařské generace.


Sobota 24. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Karel Vachek, Petr Kubica


Po listopadu 1989 se katedra postupně transformovala až do dnešní podoby, kdy je zde dokumentární film chápán jako svébytná umělecká disciplina zahrnující různorodé spektrum přístupu k filmovému dílu, důraz je kladen na autorský film. Katedrou dokumentární tvorby, zaměřením a prací studentů účastníky provede režisér Karel Vachek, působící na katedře dokumentární tvorby jako pedagog od roku 1994. Od roku 2002 zastává Karel Vachek pozici vedoucího katedry. Společně s ním představí práci studentů i Petr Kubica, zástupce vedoucího katedry a programový ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.


Neděle 25. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Pavel Marek

Studium na katedře hrané režie FAMU se zaměřuje na rozvíjení představivosti, tvořivosti a odpovídající míry kritického myšlení filmových a televizních režisérů, jejichž postavení při vzniku filmového, nebo televizního díla je klíčové.Dějiny kinematografie se často ztotožňují s dějinami filmové režie – a to především v těch případech, kdy režie dosáhla harmonické vyváženosti mnoha tvůrčích aktivit. To je jeden z důvodů, proč naše katedra usiluje o synchronnost výuky ve vztahu k jiným katedrám.


Pondělí 26. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Michal Bregant, Miguel Palhinha


FAMU International je integrální součástí Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Dnešní podoba studijních programů pro zahraniční studenty se stále vyvíjí, ale základ je pevně dán: v první řadě nám jde o to, aby i zahraniční studenti získali ten typ a tu kvalitu vzdělání, kterých se dostává těm, kdo studují v češtině. Snažíme se o maximální propojení českých a zahraničních studentů, což se daří hlavně v praktické části výuky. Spolupracují ve všech fázích vzniku jejich filmů, asistují si navzájem a myslím, že si dobře uvědomují, že je to oboustranně přínosné. Tvůrčí kolegiální vztahy, které vznikají na škole, často vydrží na celý život. Na tomto principu stojí jak krátkodobé studijní programy a workshopy, tak tříletý navazující magisterský program, který se jmenuje Cinema and Digital Cinema.

Úterý 27. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Michal Deliopulos


Přednáška bude zaměřena na obecnou problematiku zvukové tvorby a přiblížení práce se zvukem v jeho různých disciplínách při výrobě filmu. Přednáška bude rozdělena na tři okruhy: předrealizační období (příprava zvukového mistra, dojednání podmínek s produkcí, způsob natáčení, počátek spolupráce s režisérem), realizace natáčení (technologie natáčení, filmový štáb) a postprodukce (technologie, postup zvukových prací , komunikace se střižnou, skladatelem, režisérem a produkcí). Z hlediska postprodukčního období bude pozornost věnována také zvukové dramaturgii, ke které budou připraveny názorné ukázky.


Čtvrtek 29. 7. / 17:00 / Umprum / přednáška
FAMU představuje: Lubor Dohnal, Lucie Bokšteflová


Filmový námět, budoucí příběh, o čem a jak. Scénář jako první fáze filmového díla. Proč film vzniká a jak ho posuzovat, determinanty a kritická kriteria spojená s tvorbou filmu a jeho hodnocením. Scenárista a režisér, scénář jako průběžná báze dohody všech tvůrců filmu. Jazyk scénáře. Montáž a rytmus. Literární a filmová metafora. Scénář a literatura. To vše bude tématem přednášky profesora Lubora Dohnala a nadějné studentky Lucie Bokšteflové.

 

CAS živé kino - Audiovizuální performance z Centra audiovizuálních studií FAMU


Centrum audiovizuálních studií (CAS) je nejmladším oddělením FAMU. Vyučuje se zde studijní obor Audiovizuální studia bakalářského a magisterského stupně. Studium je zaměřeno na praktické i teoretické znalosti. V rovině tvůrčí Audiovizuální studia rozvíjejí postupy experimentální kinematografie, nových médií a konceptuálního umění. V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretickém uvažování o nich. Studium by mělo vést k uvažování o současné kultuře jako o mezioborovém a intermediálním fenoménu. K tvůrčí a praktické výuce CAS slouží nejen hlavní budova FAMU, ale i Institut intermédií (IIM) v Praze - Dejvicích.

Pondělí 26. 7. / 20:30 / Mír / performance
Audiovizuální performance z Centra audiovizuálních studií FAMU


Čtyři představení studentů CAS (TyaRa, The Bead, Labutí desert, Imajam) představují výsledek kolaborativní práce na živém zvuku a obrazu v digitálním i analogovém světě. Program nabízí práce s filmem, videem, živým samplingem, optickými objekty a multikanálovým zvukem. Vystupují: Michal Kindernay, Viola Ježková, Tomáš Polenský, Barbora Švarcová, Katka Bílková, Alexandra Moralesová, Georgij Bagdasarov, Pjoni, Kateřina Krejčová, Lenka Morávková, David Šmítmajer, František Týmal a Jiří Rouš.
 

Pásmo školních filmů a projekce Českého horizontu

Program přednáškového cyklu FAMU představuje a audiovizuální performance Centra audiovizuálních studií bude vhodně doplněn projekcí školních filmů studentů FAMU a v neposlední řadě i čtyřmi projekcemi z dílny FAMU zařazených pod sekci Český horizont.

Pondělí 26.7. / 14:30 / Umprum / pásmo filmů
Školní filmy - FAMU

Pátek 30.7. / 17:00 / Umprum / projekce
Český horizont: Alda, Longplay

Sobota 31.7. / 17:00 / Umprum / projekce
Český horizont: Roma Boys - Příběh lásky, Kruh - portrét demonstrace

 
Všechna práva vyhrazena / © 2010 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin

 

Fotogalerie

Vyhledat na webu

  »

Ohlasy osobností

Přečtěte si, co říkají o 36. Letní filmové škole světové filmové osobnosti zde.

Zprávy z LFŠ na ČT

Znělka festivaluFacebook